Bokningsvillkor

Bokningen är bekräftad då förskottsavgiften (ca 20 %) har betalats. Det resterande hyresbeloppet skall betalas ca 4 veckor innan stugbokningen börjar. När det gäller bokningar som görs i sista minuten och bokningar för kortare tid uppbärs hela hyran genast.
Bytesdag enligt överenskommelse. Nyckeln hämtas från Stugvärdens hus (Wattkastvägen 425) och återlämnas till samma ställe vid avfärden.
Varje stuga har egen strandtomt med brygga. Flytvästar finns inte.

Husdjur enligt överenskommelse.

I hyran för stugan ingår rätt att fritt använda semesterstugan, elektrisk-bastu, vedeldad bastu finns i två stugor, ved ingår, kokkärl, matservis och bestick samt sängkläder (madrasser, täcken och dynor). Vänligen ta med egna lakan, dynvar och handdukar, såvida inte annat överenskommits.
Kunden ser till att stugan städas under vistelsen och innan nycklarna återlämnas. Stugan skall lämnas i samma skick som den var då den överläts till kunden. I priset ingår inte hushålls- och wc papper under vistelsen. Flytvästar finns inte.

På stugvärdens tomt finns ett för stugorna gemensamt avfallskärl för brännbart avfall, samt kärl för papper, glas och metall.
Stugan får inte användas av flera personer än vad som avtalats i samband med bokningen. (högst 4 personer, barn medräknade). Kostnader för skador som orsakats av kunden och/eller av sällskapsdjur, debiteras. Stugorna uthyres enbart åt myndiga personer, under 18 åringar är endast välkomna tillsammans med en vuxen hyresgäst.

Öppen eld är förbjuden. Under den torra tiden under sommaren är det förbjudet att använda grillen på grund av brandrisk. Engångsgrillar och gasgrill får inte heller användas vid brandalarmtillstånd.

AVBOKNING

Avbokningar skall alltid göras per telefon. För avbokning uppbärs en avgift på 40 euro samt expeditionskostnader.

Om en bokning avbeställs 28 – 21 dagar innan inkvarteringen börjar debiteras bokningsavgiften. Om avbokningen sker senare än 21 dagar före inkvarteringen börjar och värdfolket inte får semesterstugan uthyrd åt någon annan, debiteras fullt pris.

Vid sjukdomsfall återbetalas betalda belopp med avdrag för avboknings- och expeditionskostnader. Kunden skall i detta fall förete läkarintyg.

Hyresvärden har rätt att återkalla en bokning:
på grund av oöverstigligt hinder, dvs. force majeure; i detta fall får kunden tillbaka hela den hyra hon eller han betalt om räkningen inte har betalts före eller på förfallodagen.

Ägaren har rätt att vägra överlåta stugan eller avlägsna hyresgästen ifall denna vid ankomst eller under vistelsen beter sig störande eller är påverkad av rusningsmedel. I dessa fall returneras inte hyran

Rulla till toppen