Länkar

Tidtabeller

Färjtidtabeller ( ”gula färjorna” , tex Pargas-Nagu, Nagu-Korpo, Korpo-Norrskata, Korpo-Houtskär)

Ålands färjorna

Korpo Handel

Korpo Handel är en närbutik i Korpo centrum. Butiken saluför utöver livsmedel även bränsle, gasoltankar och till sommaren hörande artiklar.

Korpo Handel

Korpo Sea Jazz

Korpo Sea Jazz är traditionell och en av Finlands mest beydelsefulla Jazz-händelser. Artisterna består av inhemska jazzmusiker. Programmet består av ytterst högklassisk jazz-musik.

Korpo Sea Jazz

Saaristokeskus Korpoström

Skärgårdscentret Korpoström är konstens och vetenskapens centrum, vars gemensamma nämnare är skärgården och dess natur.

Skärgårdscentret Korpoström

Skärgårdens Ringväg

Skärgårdens Ringväg

Rulla till toppen